Váš košík
0 Kč

Obchodní podmínky

 • Obchodní podmínky
  Následující obchodní podmínky a reklamační řád platí při nákupu v internetovém obchodě www.retroobrazy.cz. Obchodní podmínky a reklamační řád vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem a prodávajícím internetového obchodu www.retroobrazy.cz je:
  Bc. Marek Hulín
  Severní Vršava 4442
  Zlín 76001
  IČ:88051781

  Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Zlína

  Všechny smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).
 • Vymezení pojmů
  • Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy upravené v občanském zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel. Spotřebitelské smlouvy tedy nejsou smluvním typem, jejich cílem je ochrana spotřebitele jako slabší smluvní strany.
  • Dodavatel resp. prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
  • Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
  • Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
 • Informace o smluvních podmínkách a uzavřené smlouvě
  Objednávka kupujícího je přijetím návrhu kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení objednávky kupujícího prodávajícímu. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. Prodávající je povinen prostřednictvím prostředku komunikace na dálku neprodleně potvrdit její obdržení. S ohledem na to je kupující povinen v objednávce správně a úplně vyplnit údaj své e-mailové adresy pro potvrzení přijetí objednávky.
 • Cena zboží
  Ceny jsou konečné a kupující má právo se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka či cena v platnosti.
 • Doprava
  Zboží je doručováno na zákazníkem uvedenou adresu prostřednictvím České pošty. O odeslání zboží je zákazník kontaktován formou e-mailu, následně je informován dopravcem o doručení zásilky a možnostech odběru dle zvoleného způsobu doručení. Doručování probíhá v pracovních dnech v průběhu pracovní doby. Veškeré zboží pečlivě a důkladně zabaleno aby se při přepravě nepoškodilo.
 • Dodací podmínky
  Dodací lhůta objednaného zboží je zpravidla do 4 pracovních dnů. Zboží se považuje za doručené, dodáním na doručovací adresu uvedenou v objednávce.
 • Dodací a platební podmínky
  K ceně zboží je účtováno poštovné a částka se liší v závislosti na formě platby kupujícího za zboží. Platba probíhá dobírkou (zaplacení částky při odběru dopravci), převodem na účet (po zaplacení je zboží odesláno dopravcem k zákazníkovi) nebo formou osobního odběru hotově.
  • Balík na poštu – 1-2 dny k doručení zásilky od data odeslání na poště zvolené příjemcem. Cena: 99Kč/74Kč (dobírka/převodem)
  • Balík do ruky – 1-2 dny k doručení zásilky od data odeslání přímo do rukou adresáta. Příjemce je kontaktován telefonicky (formou sms) a emailem. Cena: 109 Kč / 83 Kč (dobírka/převodem)
  • Při osobním odběru je nutné nás informovat na adrese uvedené v kontaktech, bud´ telefonicky nebo formou emailu. Cena: hotově
  • Možnost rozvozu v okolí Zlína a Prahy po domluvě. Cena: hotově
 • Právo odstoupit od smlouvy
  • Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo se změnila výrazným způsobem cena zboží. V případě odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího bude kupující neprodleně kontaktován. Pokud již bylo za zboží zaplaceno, budou kupujícímu finanční prostředky převedeny zpět na jeho účet bez zbytečného odkladu, případně se lze dohodnout na jiné formě vrácení finančních prostředků. V případě vrácení finančních prostředků napište nejlépe číslo učtu (rychlejší varianta vrácení peněz). Pokud nemáte bankovní účet, dejte nám prosím na vědomí a peníze odešleme složenkou maximálně do 4týdnů. Vrácení peněz na účet do dvou týdnů.
  • Kupující, který je spotřebitelem má právo podle § 53 odst. 7 Obč.Z. od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do skončení stanovené lhůty pro odstoupení; nestačí pouhé odeslání ve lhůtě. Vrácené zboží doporučujeme pojistit. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodávající je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

Reklamační řád

Pokud dojde k vadě zboží během záruční doby a tato vada není způsobena běžným opotřebením nebo nevhodným zacházením ze strany spotřebitele, má kupující právo uplatnit nárok na reklamaci zboží. Kupující je v tomto případě povinen kontaktovat prodávajícího na adrese uvedené v kontaktech nebo na emailové adrese retroobrazy@seznam.cz

Na základě kontaktu prodejce bude kupující informován o dalším postupu, zejména adresy, kam kupující zašle vadné zboží. Reklamace bude prodávajícím vyřízena do 30 dnů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona. O postupu a způsobu vyřešení reklamace bude kupující informován prodávajícím telefonicky či prostřednictvím e-mailu.

Pro účely reklamace zboží je třeba doložit:
- označení reklamovaného zboží
- důvod reklamace
- termín nákupu

Nakupující je povinen spolu s vadným výrobkem prodejci doručit fakturu, kterou obdržel společně se zbožím při nákupu.Ochrana osobních údajů

Osobní údaje tzn. jméno, příjmení a adresu, telefonní a elektronické kontakty zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, adresa) v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy za účelem případné nabídky obchodu nebo služeb ze strany prodávajícího, a to až do doby, kdy zákazník písemně vyjádří nesouhlas s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.